Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Losowanie nagród w badaniu mediów Nielsen Q4 2018

3 minuty czytania | październik 2018 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla C. Dixon z Kawerau, która wygrała losowanie nagrody za badanie mediów w III kwartale 2018 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD ZA IV KWARTAŁ 2018 R.1. Informacje o sposobie udziału w losowaniu i nagrodach stanowią część niniejszych warunków udziału w losowaniu. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do Nielsena następujące ankiety:a. Nowozelandzkie Narodowe Badanie Czytelnictwa Publikacji (Face to Face Tygodnie 38-48) pomiędzy 13 września 2018 r. a 3 grudnia 2018 r.:otrzymają automatycznie jeden (1) udział w losowaniu nagród za IV kwartał 2018 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) wejścia na każdego uprawnionego respondenta w powyższym zakresie.Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i zwrócą do firmy Nielsen:b. Wersja papierowa ankiety "New Zealand Consumer and Media Voice Survey" (Quarter 4, 2018) pomiędzy 13 września 2018 r. a 14 stycznia 2019 r. automatycznie otrzyma pięć (5) wejść do losowania nagród za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.LUB

c. Wszyscy uprawnieni respondenci w każdej części trzyczęściowego (3) internetowego badania opinii konsumentów i mediów (IV kwartał 2018 r.), przeprowadzonego między 13 września 2018 r. a 6 grudnia 2018 r:

automatycznie otrzyma cztery (4) wejścia do losowania nagrody w IV kwartale 2018 r. za każdą wypełnioną część ankiety internetowej, a maksymalnie dwanaście (12) wejść za wypełnienie wszystkich trzech części.

Wypełniona ankieta" to dowolna z ankiet wymienionych w punktach (a) - (b) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen oraz dowolna z ankiet wymienionych w punkcie (c), która została wypełniona online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym czasie.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Zasadami i Warunkami dotyczącymi niniejszego konkursu.2. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.3. Promocja rozpoczyna się 13 września 2018 r. i kończy się 14 stycznia 2019 r. Data zakończenia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety podana jest w punkcie 1 powyżej.4. Losowanie odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godz. 11.00. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie w ciągu 10 dni od daty losowania, a jego nazwisko zostanie opublikowane w "The Sunday Star Times" w dniu 3 lutego 2019 r. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie będą podejmowane żadne działania korespondencyjne.5. Pierwsze wylosowane prawidłowe zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czyli czek na kwotę 5 000 NZD$. Zdobywca nagrody jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z nagrodą.6. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.7. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które zostaną poniesione (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty pośrednie lub wynikowe), ani za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku odebrania którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy przepisów prawa. 8. Jeżeli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, wybierze losowo jedno dodatkowe zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie9. Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.10. Wszystkie dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośbę o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych należy kierować do tego biura.11. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.