Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Nielsen przejmuje Arbitron

3 minuty czytania | Wrzesień 2013

NOWY JORK - 30 września 2013 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji na temat tego, co konsumenci oglądają i kupują, ogłosił dziś, że pomyślnie zakończył proces przejęcia Arbitron Inc, międzynarodowej firmy zajmującej się badaniami mediów i marketingu.

"To wielki dzień dla Nielsena i naturalny krok w naszej ewolucji" - powiedział David Calhoun, Dyrektor Generalny Nielsena. "Arbitron pozwoli nam przeanalizować i zrozumieć dodatkowe dwie godziny z dnia amerykańskiego konsumenta, dając nam jednocześnie kolejną możliwość dostarczania reklamodawcom danych o skuteczności mediów, w których się reklamują."

Arbitron zmienia nazwę na Nielsen Audio i zostanie włączony do segmentu biznesowego Nielsen U.S. Watch, który dostarcza informacje i spostrzeżenia głównie dla mediów i branży reklamowej w zakresie telewizji, Internetu, telefonii komórkowej i radia. Dzięki Arbitronowi, Nielsen mierzy obecnie osiem godzin dziennie na osobę dynamicznej konsumpcji mediów.

"Nasze połączone możliwości dają szansę na pomiar niepodlegających pomiarowi obszarów, które są ważne dla branż i klientów, którym służymy, takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku, pomiary out-of-home dla konsumpcji telewizyjnej i głębszy pomiar wielokulturowej publiczności w USA" - powiedział Calhoun. "W skali globalnej jest to okazja do rozszerzenia naszych pomiarów zachowań konsumenckich i wprowadzenia możliwości pomiarów audio na nowych rynkach.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 17 grudnia 2012 r. Nielsen zawarł umowę nabycia wszystkich akcji zwykłych Arbitronu za 48 USD za akcję, czyli za łączną kwotę 1,3 mld USD, sfinansowaną z dostępnych środków pieniężnych i niedawno pozyskanego finansowania dłużnego. Nielsen spodziewa się, że w pierwszym pełnym roku działalności skorygowany zysk netto na akcję wzrośnie o 0,26 USD, a w drugim roku o 0,32 USD, co oznacza wzrost o 0,06 USD w drugim roku.

Firma Nielsen zaktualizuje swoje całoroczne prognozy, uwzględniając wpływ przejęcia Arbitron, podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym za III kwartał 2013 r., która odbędzie się 23 października.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, badań internetowych oraz pomiarów mobilnych. Firma Nielsen jest obecna w około 100 krajach, a jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku (USA) i Diemen (Holandia). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z zasadą "bezpiecznej przystani" określoną w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te mogą być oznaczone słowami takimi jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnymi wyrażeniami. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą się istotnie różnić od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do takiego stanu rzeczy mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki panujące na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz określone czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obowiązują wyłącznie w dniu wydania niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wydanych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.

KONTAKTY:

Relacje z mediami: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Relacje z inwestorami: Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593