Przejdź do treści
Insights > Audiences

Coraz bardziej zamożni, wykształceni i zróżnicowani: Konsumenci afroamerykańscy

1 minuta czytania | wrzesień 2015 r.

Niniejszy raport bada grupę składającą się z osób wyznaczających trendy, entuzjastów edukacji, influencerów medialnych, działaczy społecznych i twórców treści - a wszystko to pod silnym wpływem kultury. W tym roku skupiliśmy się szczególnie na segmencie Afroamerykanów, który często jest pomijany - osobach o rocznych dochodach gospodarstwa domowego 75 000 USD lub więcej. Ich liczebność i wpływy rosną szybciej niż białych we wszystkich segmentach dochodów powyżej 60 000 dolarów - to historia, którą warto się podzielić.

Te większe dochody przypisuje się wielu czynnikom, w tym młodości, imigracji, zaawansowanym osiągnięciom edukacyjnym i zwiększonej świadomości cyfrowej. Ponieważ czynniki te zmieniają decyzje Afroamerykanów jako lojalistów i ambasadorów marki, bystrzy marketerzy zwracają na to uwagę.

Dochody Afroamerykanów rosną

W miarę wzrostu dochodów Afroamerykanów, ich wzrost wydatków na pewne kategorie przewyższa wydatki całej populacji. Kategorie, w których Afroamerykanie o wyższych dochodach przewyższają całą populację pod względem procentu dochodu, obejmują kategorie zorientowane na przyszłość, takie jak polisy ubezpieczeniowe, emerytury i oszczędności emerytalne.

Kontynuuj przeglądanie tego samego tematu spostrzeżenia