Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Continuum: Letni zastój nie osłabia słuchania radia UAE

5 minut czytania | listopad 2018 r.

89% SŁUCHA RADIA CO TYDZIEŃ W III KWARTALE 2018 R.

Dubaj, ZEA - 5 listopada 2018 r: Według Nielsena, globalnej firmy zajmującej się pomiarami i analizą danych, 89% całkowitej populacji ZEA w wieku 10 lat i więcej dostrajało się do radia co tydzień w trzecim kwartale 2018 r., co stanowi 2% mniej (221 000 słuchaczy) w zasięgu w porównaniu z poprzednim kwartałem. Pomiar za trzeci kwartał obejmuje całość słuchania radia od 1 lipca do 30 września 2018 r., co zbiega się z najgorętszymi miesiącami roku w ZEA, długimi obchodami święta Eid al Adha oraz wakacjami szkolnymi, co łatwo tłumaczy niewielki spadek słuchalności.

Badanie słuchalności radia w ZEA przeprowadzone przez firmę Nielsen, które mierzy słuchalność 53 stacji radiowych w całym kraju wśród wszystkich osób powyżej 10 roku życia, wykazało również, że chociaż większość grup narodowościowych odnotowała spadek słuchalności z powodu wakacji letnich, Arabowie-ekspaci odnotowali wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Ponadto, odzwierciedlając wysoki poziom słuchalności Emiratów Arabskich odnotowany w poprzednim kwartale, pomiar radiowy w III kwartale wykazał stały poziom słuchalności wśród Emiratów Arabskich (100%), którzy słuchają radia przez 7 godzin i 8 minut tygodniowo. Wysoki zasięg radia odnotowano również wśród Arabów-ekspatów (100%) i mieszkańców Zachodu (96%), którzy słuchają radia odpowiednio przez 7 godzin i 39 minut oraz 6 godzin i 46 minut tygodniowo.

Zasięg radia nadal różni się w zależności od lokalizacji. Abu Dhabi, po raz kolejny, wyprzedziło wszystkie Emiraty w trzecim kwartale 2018 r. jako lokalizacja, w której radio jest najpopularniejsze (Abu Dhabi 99% zasięgu, w porównaniu do Sharjah 91% zasięgu i Dubaju 83% zasięgu). Podczas gdy w Abu Zabi i Szardży odnotowano taką samą liczbę słuchaczy dostrajających się do radia w skali tygodnia jak w poprzednich kwartałach, w Dubaju odnotowano spadek średniej tygodniowej słuchalności o 7%.

Biorąc pod uwagę, że prawie trzy czwarte mieszkańców Dubaju stanowią emigranci spoza krajów arabskich, z których większość wybiera się w podróż w okresie wakacyjnym, możemy zrozumieć, dlaczego poziom słuchalności w Dubaju w trzecim kwartale jest niższy. Pomimo tego spadku, Dubaj nadal pozostaje bardzo silnym ośrodkiem słuchania radia - w trzecim kwartale roku co tydzień słuchało go 2,4 mln słuchaczy.

We wszystkich kwartałach, których dotyczyły dotychczasowe raporty, firma Nielsen stwierdziła, że w dni powszednie stale występują trzy godziny największej słuchalności (między 7.00 a 10.00, 14.00 a 16.00 oraz 18.00 a 21.00). Zaskakującym wnioskiem jest wysoki poziom zaangażowania w radio w późniejszych godzinach. W trzecim kwartale konsumpcja radia w godzinach 20.00-12.00 była wyższa niż w pozostałych szczytowych godzinach w ciągu dnia. Wysoki poziom zaangażowania w radio w tym czasie był przede wszystkim udziałem słuchaczy w Abu Zabi i Dubaju, głównie w wieku 24-44 lat.

Radio nadal ma największy zasięg wśród osób o wyższych dochodach. Wśród osób o wyższych dochodach, należących do klasy społecznej AB (zarabiających 30 000 lub więcej AED miesięcznie) i klasy C1 (zarabiających 10 000 - 30 000 AED miesięcznie), radio ma niemal powszechny zasięg, docierając odpowiednio do 98% i 91% słuchaczy. Radio ma mniejszy zasięg wśród osób o najniższych dochodach miesięcznych, należących do klasy społecznej DE, jednak nadal słucha go 82% tej grupy demograficznej.

"Letnie miesiące w regionie Zatoki Perskiej są szczególnie trudne dla wielu branż, ponieważ mieszkańcy wyjeżdżają za granicę, aby uciec przed pustynnym upałem i skorzystać z długich wakacji szkolnych, a turyści przyjeżdżają w mniejszej liczbie. W tym czasie budżety marketingowe kurczą się, a zachowania ludzi wobec mediów ulegają zmianie. Nasze wyniki RAM za III kwartał 2018 r. pokazują wyzwania związane z tym okresem - spada słuchalność, a Dubaj ze swoją liczną populacją emigrantów otrzymuje najbardziej dotkliwy cios. Pomimo tego wpływu nadal obserwujemy wysoki poziom słuchalności - w ciągu przeciętnego tygodnia we wszystkich siedmiu Emiratach słucha się 54,3 mln godzin radia, a każdy ze słuchaczy słucha go średnio przez 7 godzin 18 minut tygodniowo" - powiedziała Sarah Messer, Director Media - Arabian Peninsula and Pakistan, Nielsen. Messer dodała: "Pomimo podróży mieszkańców ZEA w tych miesiącach, radio w kraju jest prężne i wyraźnie jest ulubionym medium dla odbiorców mediów w ZEA."

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się obecnie, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat firma Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rygorze naukowym i innowacyjności, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące mediów, reklamy, handlu detalicznego i szybko zmieniających się dóbr konsumpcyjnych.

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O POMIARZE SŁUCHALNOŚCI RADIA UE (RAM) ZEA RAM rozpoczyna się od solidnych podstaw w postaci ciągłego badania Establishment Survey, które obecnie składa się z 23 920 wywiadów bezpośrednich we wszystkich siedmiu emiratach ZEA. Dzięki temu badaniu Nielsen może określić dynamikę populacji i zapewnić, że gromadzone dane radiowe są zrównoważone i reprezentatywne. W badaniu zastosowano metodologię "hybrydowego dziennika", w ramach której respondenci otrzymują zarówno tradycyjny dziennik papierowy, jak i innowacyjny dziennik elektroniczny, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji na temat słuchania radia. Co kwartał 2100 osób w wieku 10 lat i więcej, reprezentujących wszystkie narodowości i języki emiratów, jest proszonych o zapisywanie swoich aktywności związanych ze słuchaniem radia przez siedem kolejnych dni. W wybranym przez siebie formacie dziennika osoby te zapisują swoje słuchanie w 15-minutowych przedziałach czasowych przez cały tydzień. Dane Nielsena dotyczące ZEA obejmują szereg danych demograficznych i dotyczących stylu życia, które można łączyć ze wszystkimi zarejestrowanymi wskaźnikami zachowań słuchaczy radia, w tym demografią gospodarstw domowych, rankingiem programów, czasem słuchania, urządzeniami używanymi do słuchania, miejscem słuchania, raportami ebb i flow oraz lojalnością wobec stacji. Wysokiej jakości waluty medialne na całym świecie są poddawane audytowi, a ZEA RAM Nielsena nie jest wyjątkiem - audyt przeprowadziła firma PwC, świadcząca usługi profesjonalne. Zespół PwC ds. pomiaru widowni ściśle monitoruje działania pomiarowe Nielsena i bada metodologię, którą Nielsen wykorzystuje do przygotowania oferty UAE RAM, a także zapewnia niezależną pewność co do zastosowania metodologii w obliczaniu i raportowaniu danych UAE RAM. Więcej informacji na temat UAE RAM można znaleźć na stronie www.nielsen.com/uae-ram.

Kontakt

Nielsen

Zizie Wahid

zizie.wahid@nielsen.com