Przejdź do treści
Spostrzeżenia > Media

Raport Comparable Metrics: Q1 2016

1 minuta czytania | lipiec 2016 r.

Głównym celem tego raportu jest odniesienie się do trzech podstawowych pojęć mających zastosowanie do wszystkich kategorii pomiaru mediów: ile, jak często i jak długo.

Począwszy od tego kwartału, w raporcie pojawiło się kilka istotnych udoskonaleń i aktualizacji. Przede wszystkim rozszerzyliśmy okres sprawozdawczy, aby uwzględnić pełne 13 tygodni, które składają się zarówno na I kwartał 2015 r., jak i I kwartał 2016 r. Służy to dwóm ważnym funkcjom. Po pierwsze, daje nam to w pełni kompleksowe spojrzenie na wykorzystanie w całym kwartale, zamiast przeglądania migawki z 5-6 tygodni. Po drugie, mamy teraz możliwość bezpośredniego porównania i dopasowania metryk z raportem Total Audience Report firmy Nielsen, co pozwala na jednoczesne korzystanie z tych dwóch raportów w celu lepszego zrozumienia rynku.

Uaktualniono również niektóre obliczenia dotyczące telewizji i urządzeń podłączonych do telewizji. Liczba minut brutto będzie nadal uwzględniać czas oglądania przez odwiedzających, w związku z czym liczba minut na osobę dorosłą (populacja) pozostaje niezmieniona. Jednak w obliczeniach minut na dzień (użytkownicy) i minut na osobę dorosłą (użytkownicy) nie będzie uwzględniany czas oglądania przez odwiedzających, ponieważ nie możemy brać pod uwagę tego, jak wpływa to na częstotliwość (dni korzystania z usługi/tydzień).

Usprawnienia w panelach wprowadzone w marcu 2016 r. wpłynęły również na raporty dotyczące smartfonów i tabletów. Usunięto starą zasadę zaliczania na urządzeniach z systemem iOS, która ograniczała korzystanie z nich do 30 minut, więc teraz, jeśli panelista korzysta z aplikacji lub odwiedza stronę internetową dłużej niż 30 minut jednorazowo, zaliczany jest cały czas trwania sesji. Zasada ta zostanie również wprowadzona dla urządzeń z systemem Android w najbliższych miesiącach. Usunięcie limitu 30 minut spowodowało pewien wzrost czasu spędzonego w sieci, ale większość z nich można przypisać wzrostowi liczby użytkowników i organicznemu wzrostowi wykorzystania aplikacji i stron internetowych, a nie zmianie zasady.

Średni skład widowni

Kontynuuj przeglądanie tego samego tematu spostrzeżenia