Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

The Nielsen Company ogłasza wycenę pierwszej oferty publicznej i jednoczesnej oferty obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych

2 minuty czytania | styczeń 2011

KONTAKT
Relacje Inwestorskie: Rich Nelson, +1 646 654 7761
Relacje z mediami: Ed Dandridge, +1 646 654 8656

NOWY JORK, NOWY JORK, 26 stycznia 2011 r. -Firma Nielsen Holdings N.V. ("The Nielsen Company") ogłosiła dziś, że ustaliła cenę pierwszej oferty publicznej 71 428 572 akcji zwykłych po 23,00 USD za akcję. Oczekuje się, że obrót akcjami zwykłymi The Nielsen Company rozpocznie się dzisiaj, 26 stycznia, na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange) pod symbolem "NLSN". The Nielsen Company ustaliła również cenę równoległej oferty obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 250 mln USD ("obligacje"), które zostaną obowiązkowo zamienione na akcje zwykłe The Nielsen Company w dniu 1 lutego 2013 roku. Obligacje będą oprocentowane według stopy 6,25% w skali roku, a współczynnik zamiany za każde 50 USD kwoty głównej obligacji będzie wynosił od 1,8116 do 2,1739, w zależności od wartości rynkowej akcji zwykłych The Nielsen Company, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt z tytułu rozwodnienia.

W ramach pierwszej oferty publicznej The Nielsen Company sprzeda 71 428 572 akcje zwykłe. Subemitentom IPO przysługuje 30-dniowa opcja nabycia od The Nielsen Company do 10 714 286 dodatkowych akcji zwykłych po cenie z pierwszej oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne. W ramach oferty obligacji The Nielsen Company sprzeda obligacje o łącznej wartości 250 mln USD. Subemitenci w ramach oferty obligacji mają 30-dniową opcję nabycia od The Nielsen Company dodatkowych obligacji o łącznej wartości 37,5 mln USD po cenie z pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonto subemisyjne.

The Nielsen Company uzyska wpływy netto w wysokości około 1 560 mln USD z pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych i około 240 mln USD z oferty obligacji po opłaceniu prowizji i szacunkowych kosztów. Spółka Nielsen zamierza wykorzystać te wpływy na spłatę części swojego zadłużenia oraz na zapłatę wynagrodzenia za rozwiązanie umowy doradczej na rzecz swoich obecnych właścicieli. 

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. oraz Citi pełnią rolę współprowadzących księgę popytu dla obu ofert, a BofA Merrill Lynch, William Blair & Company, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, Blaylock Robert Van, LLC, HSBC, Loop Capital Markets, Mizuho Securities USA Inc, Ramirez & Co., Inc oraz The Williams Capital Group, L.P. pełnią rolę współprowadzących księgę popytu.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani też nie będzie prowadzona sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub innej jurysdykcji. Egzemplarze prospektów można uzyskać w: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-803-9204, lub Morgan Stanley & Co. Incorporated; Attn: Prospectus Dept., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Email: prospectus@morganstanley.com, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-718-1649.