News Center >

Nielsen uruchomił jednoźródłowy pomiar TV i wideo w ramach projektu Total Video w Polsce

4 minute read | October 2020

30.09.2020  – Nielsen Media zaprezentował pierwsze dane z jednoźródłowego panelu pomiaru telewizji linearnej i streamingu wideo robiąc milowy krok w realizacji projektu Total Video w Polsce.

Nielsen Media Polska prezentuje pierwsze dane pochodzące z jednoźródłowego pomiaru widowni tradycyjnej telewizji linearnej oraz streamingu wideo na urządzeniach takich jak: smartfony, laptopy, tablety czy telewizory podłączone do internetu. Konsekwentnie realizujemy nasz projekt Total Video w Polsce, w którym finalnie będziemy monitorować wszystkie treści wideo, pojawiające się na dowolnym ekranie i oglądane w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Dane te pokazują, że eksplozja treści wideo obserwowana na świecie, stała się faktem również w Polsce. Każdego dnia co trzeci Polak ogląda treści wideo na urządzeniach cyfrowych, co przekłada się na prawie pół godziny dziennie spędzane na małym ekranie na streamingu treści wideo. Jednak duży ekran telewizora wciąż jest preferowany przez wszystkie grupy wiekowe. Zdecydowanie dominuje w grupie 55+, gdzie stanowi 97% czasu oglądania. Pokolenie Z (13-24 lata) przed telewizorem spędza 55% czasu, pozostałe 45% natomiast głównie przed smartfonem, ale też komputerem czy tabletem.

Reprezentatywny i audytowany panel Nielsen Media zapewnia dostęp do dziennych danych pomiaru treści linearnych i streamingowych. Kontynuujemy rozszerzanie panelu i instalację mierników streaming meter. Planujemy, aby do 2021 r. panel liczył 3500 gospodarstw domowych, a więc ok. 10 000 osób. 1000 gospodarstw w panelu będzie objętych także pomiarem streamingu, ale docelowo chcemy aby każde gospodarstwo z szerokopasmowym dostępem do internetu wyposażone było także w streaming meter. Dzięki jednoźródłowemu panelowi możemy lepiej zrozumieć zjawisko współkonsumpcji mediów. To cenna wiedza dla marketerów i reklamodawców, którzy skuteczniej docierają do swoich odbiorców. A dla widzów szansa na coraz ciekawsze treści. Zatem zyskuje cały rynek – mówi Agnieszka Gosiewska, Dyrektor Zarządzająca Nielsen Media w Polsce.

Pierwsze publikowane dane obejmują czas od 1-21/09/2020. We wskazanym okresie udział ekranów w dobowym czasie oglądania wyniósł odpowiednio: telewizor 89%, smartfon 5%, laptop 5%, tablet 1%. Średni dobowy czas oglądania w podziale na urządzenia pokazuje, że Polacy najwięcej czasu spędzają kolejno przed telewizorem 3:52 min., smartfonem 0:16 min., laptopem 0:12 min., tabletem 0:02. W podziale na kategorie wiekowe widać, że telewizor wybierają najczęściej osoby 55+,  którzy  97% czasu spędzają przed telewizorem, wobec 3% dla pozostałych urządzeń. Tym ostatnim najwięcej bo aż 45% czasu poświęca pokolenie Z (13-24 lata)  chociaż wciąż 55% czasu spędza czas  przed telewizorem.

Projekt Nielsen Media Total Video obejmuje pomiar telewizji linearnej i  online wideo oglądanych w domu na poziomie indywidualnych widzów. Zastosowanie urządzenia streaming meter umożliwia pasywny pomiar streamingu wideo wykorzystującego sieć internetową w gospodarstwie domowym. Miernik wykrywa aktywność streamingową w domowej sieci, identyfikuje urządzenie oraz źródło streamingu wg domeny i raportuje sesje streamingowe. Dzięki rozszerzeniu pomiaru telewizji linearnej o streaming wideo, klienci otrzymują pełny obraz tego kto, przez jaki czas, na jakich urządzeniach i jakiego rodzaju treści ogląda. Pomiar Nielsen Media prowadzony jest w oparciu o metodologię gwarantującą wiarygodność, przejrzystość i niezależność danych. System ten stosowany we wszystkich krajach, gdzie Nielsen prowadzi swoją działalność jest zgodny ze standardami GGTAM oraz ESOMAR. Badanie telemetryczne jest też regularnie audytowane przez niezależne, wyspecjalizowane w tego typu projektach organizacje. Aktualnie panel Nielsen Media liczy 2540 gospodarstw domowych i obejmuje ok. 7000 osób. Polska, po Szwecji, jest jednym z pierwszych europejskich rynków posiadających dane dla streamingu wideo.

About Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) to globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nielsen jest podzielony na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza mediom i branży reklamowej bezstronne i wiarygodne wskaźniki, które tworzą wspólne zrozumienie branży niezbędne do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect zapewnia producentom i sieciom handlowym FMCG dokładne, praktyczne informacje i analizy oraz pełny obraz złożonego i zmieniającego się rynku, których branża potrzebuje do wprowadzania innowacji i stałego rozwoju. Nasze podejście łączy dane własne Nielsena z innymi źródłami, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co się dzieje dziś, co się dziać będzie jutro i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Nielsen (firma z listy S&P 500) działa w ponad 100 krajach, obejmując ponad 90% ludności świata. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.nielsen.com