Przejdź do treści
Spostrzeżenia > Media

Raport "Total Audience": Q3 2015

1 minuta czytania | grudzień 2015 r.

W naszych ostatnich badaniach dotyczących korzystania z telewizji, radia i mediów cyfrowych, badaliśmy wykorzystanie porównywalnych met ryk i analizowaliśmy wzorce korzystania z mediów w ciągu dnia. W tym raporcie opieramy się na obu tych elementach, używając porównywalnych metryk i wzorców użytkowania do analizy wpływu dochodu na posiadanie urządzeń i korzystanie z mediów.

Proporcje wykorzystania każdej platformy medialnej są częściowo wyjaśnione przez posiadanie nowych urządzeń i usług, a częściowo przez sposób, w jaki dorośli o różnych dochodach korzystają z tych urządzeń i usług. Nie jest zaskoczeniem, że gospodarstwa domowe o wyższych dochodach posiadają więcej różnego rodzaju urządzeń medialnych i subskrybują więcej usług. Jest to szczególnie widoczne w przypadku nowszych urządzeń i usług, takich jak inteligentne telewizory, urządzenia multimedialne, tablety i SVOD.

Miesięczny czas spędzany w zależności od dochodów gospodarstwa domowego

Najciekawszym wnioskiem dotyczącym użytkowania jest to, że użytkownicy w gospodarstwach domowych o niższych dochodach spędzają więcej czasu z każdym urządzeniem, z którego korzystają, niż w gospodarstwach domowych o wysokich dochodach. Dotyczy to nie tylko urządzeń tradycyjnych, ale także nowszych.