Przejdź do treści
Spostrzeżenia > Media

Just Do It? Zaufanie konsumentów do reklamy a skłonność do podejmowania działań

3 minuty czytania | Wrzesień 2013

Podczas gdy zaufanie do reklamy może być korzystne dla konsumentów dobrej woli wobec firmy, chęć konsumenta do podjęcia działań w wyniku ekspozycji na konkretny komunikat jest dobrym proxy dla jak skuteczna jest reklama. I, według raportu Nielsena Trust In Advertising, zaufanie i działanie często idą w parze.

Nielsen Global Survey of Trust in Advertising przepytał ponad 29 000 respondentów internetowych w 58 krajach, aby zmierzyć nastroje konsumentów na temat 19 form płatnych, zarobionych i własnych formatów reklamowych.

Nie jest zaskoczeniem, że formaty typu "word-of-mouth", takie jak rekomendacje od rodziny i przyjaciół oraz opinie konsumentów zamieszczane w Internecie, spowodowały najwyższy poziom samodzielnego działania wśród odpowiednio 84% i 70% respondentów. Mniej więcej dwie trzecie respondentów wskazało, że podejmuje działania przynajmniej przez pewien czas w oparciu o reklamy pokazywane w telewizji (68%), markowe strony internetowe (67%), reklamy w gazetach (65%), wiadomości e-mail wysyłane przez konsumentów (65%), treści redakcyjne w gazetach (64%) i reklamy w magazynach (62%).

plik

W przypadku niektórych formatów reklam wynik "take-action" przewyższał nawet wynik "trust", co sugeruje, że konsumenci mogą być skłonni do sprawdzenia produktu, nawet jeśli nie uznali reklamy za całkowicie wiarygodną. Chociaż istnieje znaczna różnica między respondentami, którzy powiedzieli, że zawsze podejmują działania i tymi, którzy powiedzieli, że czasami podejmują działania, ogólne wyniki pokazują, że, ogólnie rzecz biorąc, reklamy wywołują reakcję u konsumentów.

"Chociaż formaty online mają możliwość bardziej efektywnego zaangażowania konsumentów, zaufanie do tych reklam rośnie, ponieważ stają się one bardziej wszechobecne i perswazyjne dzięki kreatywności, która jest prowokacyjna, inteligentna i podważa status quo" - powiedział Randall Beard, globalny szef, Advertiser Solutions w Nielsen. "A klienci reagują, ponieważ wyniki badań pokazują, że około połowa respondentów podejmuje działania w oparciu o reklamy online. Gotowość klienta do podjęcia działania w związku z reklamą jest walutą marketera marki. Podczas gdy zaufanie i działanie zazwyczaj idą w parze, nawet formaty reklam, które się rozwijają, pokazują, że mogą być skuteczne w doprowadzeniu konsumentów do punktu sprzedaży."

Poziom zaufania i działania najwyższy w Latach, najniższy w Europie

Ilościowo, mieszkańcy Ameryki Łacińskiej zgłosili najwyższy poziom zaufania do 13 z 19 form reklamy. Region ten odnotował również najwyższy odsetek respondentów skłonnych do podjęcia działań w odniesieniu do wszystkich 16 rodzajów płatnych/własnych reklam oraz jednego z trzech rodzajów zarobionych formatów reklamowych (treści redakcyjne). Respondenci z regionu Azji i Pacyfiku byli najbardziej skłonni do podjęcia działań w oparciu o rekomendacje znajomych i rodziny oraz opinie zamieszczane w sieci.

Oprócz tego, że europejscy respondenci wykazali się największym sceptycyzmem w stosunku do wszystkich form reklamy, z wyjątkiem opinii konsumenckich zamieszczanych w Internecie, byli również najmniej skłonni do podejmowania działań w oparciu o reklamy.

plik

METODOLOGIA

Globalne badanie Nielsena dotyczące zaufania do reklamy zostało przeprowadzone między 18 lutego a 8 marca 2013 r. i objęło ponad 29 000 konsumentów w 58 krajach Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej. Próba ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju na podstawie ich użytkowników Internetu i jest ważona, aby być reprezentatywna dla konsumentów internetowych i ma maksymalny margines błędu ±0,6%. Badanie Nielsena opiera się na zachowaniach respondentów posiadających wyłącznie dostęp do internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania 60-procentowej penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania. Badanie Nielsen Global Survey, które obejmuje Global Consumer Confidence Survey, zostało założone w 2005 roku.

Kontynuuj przeglądanie tego samego tematu spostrzeżenia