Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Firma

Nielsen wśród 250 organizacji, które dołączyły do akcji Ceo Action for Diversity and Inclusion

3 minuty czytania | Sierpień 2017

Dyrektor generalny firmy Nielsen, Mitch Barns, dołączył niedawno do ponad 250 innych dyrektorów naczelnych, którzy podpisali zobowiązanie "CEO Action for Diversity and Inclusion". .. Podejmując to zobowiązanie, prezesi ugruntowali swoje wspólne zaangażowanie na rzecz różnorodności i integracji oraz stworzyli wyjątkową okazję do współpracy w zakresie praktyk biznesowych, zaangażowania pracowników i ciągłego dialogu pomiędzy różnymi firmami i organizacjami.

"Różnorodność i integracja mają kluczowe znaczenie dla rozwoju, siły i zdolności firmy Nielsen do wprowadzania innowacji" - powiedział Mitch. "Wyniki pracy wykonanej przez nasz zespół ds. różnorodności i integracji oraz całą firmę dowiodły, że różnorodność talentów, umiejętności, doświadczeń i środowisk kulturowych sprawia, że nasza firma jest silniejsza".

Celem Akcji CEO na rzecz Różnorodności i Włączenia Społecznego jest współpraca między branżami w celu zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy wyników firmy i napędzania rozwoju biznesu. Aby wdrożyć tę inicjatywę na rzecz różnorodności i integracji, prezesi należący do kolektywu zobowiązali się do podjęcia następujących działań:

  1. Kontynuować tworzenie miejsc pracy, które wspierają otwarty dialog na temat złożonych, a czasem trudnych rozmów o różnorodności i włączeniu społecznym.
  2. Wdrożenie i rozszerzenie edukacji na temat nieświadomych uprzedzeń.
  3. Podziel się najbardziej znanymi i nieudanymi działaniami.

W związku z tymi działaniami świętowaliśmy już kilka przełomowych momentów w naszych wysiłkach na rzecz zwiększenia różnorodności i integracji w firmie. Na początku tego roku znaleźliśmy się na DiversityInc. w prestiżowym zestawieniu Top 50 Companies for Diversity List na miejscu nr 32. W tym roku uruchomiliśmy również naszą dziewiątą Grupę Zasobów Pracowniczych (ERG), MOSAIC w Wielkiej Brytanii. Poprzez nasze globalne oddziały ERG staramy się zapewnić tysiącom naszych pracowników na całym świecie forum do wymiany doświadczeń, udziału w działaniach społecznych i współpracy z klientami. Ponadto nasz wyjątkowy 15-miesięczny program Diverse Leadership Network niedawno świętował swoją trzecią klasę absolwentów. trzecią klasę absolwentów. Jest to najbardziej zróżnicowany program rozwoju przywództwa w firmie, który daje zaawansowanym liderom średniego szczebla możliwość uczenia się od starszych liderów w firmie, współpracy w gronie rówieśników i wykorzystania tych umiejętności dzięki praktyczne studia przypadków biznesowych.

Dzięki ponad 340 zewnętrznym inicjatywom (w tym sponsoringowi, wydarzeniom i przewodnictwu myślowemu), wspieramy także społeczności, którym służymy, dzieląc się naszymi spostrzeżeniami na temat różnorodności z codziennymi konsumentami, liderami społeczności i przedstawicielami władz. Tworzymy coroczny zbiór raportów zatytułowany Diverse Intelligence Series, który zawiera trendy konsumenckie i spostrzeżenia, które pomagają naszym klientom zrozumieć unikalne zachowania konsumpcyjne zróżnicowanych konsumentów. Ponadto wspieramy zróżnicowanych dostawców poprzez nasz program Supplier Diversity, zapewniając im dostęp i widoczność na wysokim szczeblu korporacyjnym, co jest niezbędne do dalszego rozwoju ich małych firm.

"W firmie Nielsen tworzymy kulturę, w której w pełni wykorzystujemy różnorodność pomysłów, doświadczeń, pochodzenia i niuansów kulturowych każdego z naszych pracowników na całym świecie, aby osiągać doskonałe wyniki dla naszych klientów i naszej własnej firmy" - powiedziała Angela Talton, dyrektor ds. różnorodności w firmie Nielsen. "Dołączając do zobowiązania CEO Action for Diversity and Inclusion, Mitch kodyfikuje nasze zaangażowanie we wprowadzanie różnorodności i inkluzji do wszystkiego, co robimy, co stanowi mocny sygnał dla naszych zróżnicowanych pracowników na całym świecie. Ponadto, wymiana pomysłów i najlepszych praktyk między firmami uczestniczącymi w akcji, wśród których jest wielu naszych klientów, będzie nieoceniona, ponieważ wspólnie pracujemy nad tym, aby miejsca pracy na całym świecie były bardziej przyjazne dla różnorodności, która nas definiuje."

Aby uzyskać więcej informacji na temat akcji CEO na rzecz różnorodności i integracji, przeczytaj całe zobowiązanie.